MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
AtomInfo.cz
Časopis ENERGETIKA
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting


atom-květina


Důležité upozornění !!!

Vážené kolegyně a kolegové,

stávající průběh epidemie Covid-19 a všechna současná ochranná a restriktivní opatřením dosud neumožňují odhadnout budoucí vývoj a termín návratu společnosti do standardního režimu. Lze předpokládat, že masivní vakcinace tuto situaci změní a brzy budou naše predikce přesnější. Považujeme za nutné, aby se naše konference NERS 2020 konala jako konference kontaktní, jako místo pro důležitou a přínosnou osobní komunikaci. Proto termín

13. výroční konference o jaderné energii NERS 2020 “TAXONOMIE – KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU ROZVOJI JADERNÉ ENERGETIKY“

přesouváme na II. čtvrtletí roku 2021

Jaderná energie hrála velmi důležitou (možné označit jako „fantastickou“) roli při výrobě elektřiny během posledních 50 let. V současné době je pro evropské instituce, zejména EP, typická atmosféra nedůvěry. V důsledku toho taxonomie nezahrnuje jadernou energii do kategorie „čistých technologií (bez emisí a bez možného poškození životního prostředí)“, což předjímá problémy s financováním jaderných projektů.

V Česku zahajujeme jaderný projekt (nová jaderná elektrárna v Dukovanech) a jsme významně ovlivněni postojem EU (notifikace atd.).

V souvislosti s tím musíme bojovat proti znalostní nekompetentnosti a nesprávným interpretacím prostřednictvím prezentací realistického pohledu a hodnocení. Je to silný zájmem naší země a věříme, že to samé platí i pro další jaderné země zajímající se o nové jaderné projekty v blízké budoucnosti (Finsko, Francie, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko atd.).

To je důvod, proč taxonomie bude hlavním tématem konference NERS 2020.

Program konference bude rozdělen do tří sekcí, v nichž:

  • špičkoví politici z jaderných zemí a vysocí reprezentanti mezinárodních institucí budou diskutovat o potřebě a důležitosti korektního zařazení jaderné energetiky v EU taxonomii
  • reprezentanti výstavby a dodavatelských firem představí svůj postoj a argumenty vztahující se k pochybnostem o jaderné energetice v současné podobě EU taxonomie
  • uznávaní odborníci v oblastech nakládání s radioaktivními odpady a jaderné a radiační bezpečnosti vyhodnotí analýzy a výsledky dopadu jaderné energie na životní prostředí a lidské zdraví a odborníci v médiích představí svůj názor, jak zlepšit komunikaci s politiky a veřejností a jak zaujmout správný a realistický přístup ke všem možným zdrojům energie.


Jiří Marek
NERS 2020  Conference Chairman
tel.: +420 777 115 001, e-mail: jiri.marek@jmm.cz

V následujícím období zde najdete všechny aktuality, podrobný program i další potřebné informace