MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
AtomInfo.cz
Časopis ENERGETIKA
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

13. výroční konference o jaderné energetice NERS 2020 s názvem “TAXONOMIE – KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU ROZVOJI JADERNÉ ENERGETIKY”

Praha, 2021

Řada studií renomovaných univerzit a institucí včetně Mezinárodní energetické agentury jasně deklarovala, že neexistuje šance splnit ambiciózní cíle v oblasti výroby bezemisní elektřiny v následujících třiceti letech bez významného podílu užití jaderné energie. Navzdory tomu a spolu s vědomím, že jaderná energie je nezpochybnitelně bezemisní technologií, ji taxonomie EU nezařadila mezi „první třídu“ zdrojů energie. Z tohoto důvodu lze očekávat následné problémy s financováním nových jaderných projektů.

Z tohoto důvodu se konference NERS 2020 zaměří na:

  • politickou diskusi, jak dosáhnout změny klasifikace jaderné energie,
  • na důkazy poskytnuté investory a špičkovými dodavateli technologií týkající se nejvyšších standardů nových jaderných projektů splňujících kritéria udržitelnosti a „nezpůsobující poznatelné škody“ a
  • na analýzy špičkových odborníků v oblasti jaderné a radiační bezpečnosti a nakládání s radioaktivními odpady, které vyvracejí falešné informace (včetně jejich mediální prezentace) související s ukládáním radioaktivního odpadu a vlivy jaderné energie na životní prostředí

První části dopoledního zasedání předsedá Rut Bízková (bývalá ministryně životního prostředí a emeritní předsedkyně České technologické agentury). K účasti jsou vyzváni např. A. Babiš (předseda vlády ČR), K. Simson (Evropská komisařka pro energetiku), Y. Desbazeille (FORATOM DG), M. Chudakov (IAEA DDG), W. D. Magwood (OECD NEA DG), S. Bilbao y León (WNA DG) a S. Kotting Uhl (členka EP). Očekáváme také pozici profesionálně příslušných náměstků ministrů ze zemí plánujících rozvoj jaderné energetiky.

Druhé části dopoledního zasedání předsedá Daneš Burket, prezident České jaderné společnosti. Na straně investora B. Zronek (ředitel Divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ) představí pohled ČEZ na danou problematiku, a rovněž prezentace renomovaných odborníků všech předpokládaných uchazečů o výstavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech (EDF, KHNP, CGN, Rosatom a Westinghouse) je v jednání.

Během odpoledního zasedání hlavní vyzvaní řečníci
J. Mišák (ředitel strategie, ÚJV Řež a expert IAEA)
J. Marek (prezident spolku Jaderní veteráni a předseda konference NERS 2020)
J. Zižka (analytik a mediální expert)
nastíní informace týkající se projednávaných témat v klasifikaci jaderné energie, které budou blíže rozpracovány v příspěvcích J. Hůlky (zástupce ředitele Státního ústavu pro radiační ochranu), R. Trtílka (ředitele Divize RA odpadů ÚJV řež), L. Vondrovice (vedoucího úseku přípravy úložišť RAO, Správa úložišť radioaktivních odpadů) a dalších.

A jako obvykle – po skončení oficiálního programu bude konference pokračovat společenským setkáním – networkingem.